Valtioneuvoston puolustusselonteko

Läpi satavuotisen valtiollisen historiamme olemme pääsääntöisesti pitäneet huolta omasta puolustuksestamme. Se on pysyvä osa turvallisuuspoliittista ajatteluamme, jonka toinen puoli on vastuullinen ulkopolitiikka. Vanhat perustotuudet, viisas ulkopolitiikka ja uskottava puolustus takaavat turvallisuutemme perustan.

***

Puolustusselonteko on merkittävä linjaus. Se on valmisteltu hyvin avoimella parlamentaarisella tavalla, josta kiitos puolustusministeri Niinistölle. Kansallista yhtenäisyyttä on syytä rakentaa ajastaikaan. Pääsemme nyt ensimmäistä kertaa keskittämään koko huomiomme puolustuskykyymme ja uuden turvallisuustilanteen edellyttämiin kehitystarpeisiin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka laajemmin sekä sisäinen turvallisuus on käsitelty aiemmissa selonteoissa. Yhdessä näistä tulisi muodostua se, mitä kutsutaan kokonaisturvallisuudeksi. Se on suomalainen erityisyys, jonka merkitys korostuu hybridivaikuttamisen maailmassa. Osaamisemme huomioitu sekä EU:ssa että Natossa. Suomi näyttää mallia muun muassa siihen, miten eri turvallisuusviranomaiset toimivat saumattomasti yhteen.

Arvoisa puhemies

Materiaalihankintojen määrärahojen asteittainen nosto ja valmiuteen kohdistetut resurssit ovat välttämättömiä kulukuurilla olleille puolustusvoimille. Suuri kiinnostus on luonnollisesti kohdistunut strategisiin suorituskykyhankkeisiin. Nyt haetaan yhteistä sitoutumista siihen, että nämä hoidetaan. Emme halua vahvistaa puolustustamme siksi, että haluaisimme sotaa, vaan siksi, ettemme siihen enää koskaan joutuisi.

Nämä jättihankinnat tulevat nostamaan puolustusbudjettiamme merkittävällä tavalla. Jotta Suomen puolustukseen käyttämän rahoituksen BKT-osuus olisi kansainvälisesti vertailukelpoinen, ehdottaa Kokoomuksen eduskuntaryhmä, että Suomen puolustusmenoihin laskettaisiin vastaisuudessa kansainvälisten standardien mukaisesti myös kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot, henkilöstön eläkkeet sekä rajavartiolaitoksen menot. Näillä mittareilla me emme todellakaan alisuoriudu …

Avaa kokonaan (pdf)