Kuukausikirje, syyskuu 2017

Hyvä ystävä,

Syysistuntokausi on startannut peruskorjatussa eduskuntatalossa. Tähän mennessä olemme käyneet läpi muun muassa ensi vuoden talousarvioesitystä, johon Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä jätti seitsemän talousarvioaloitetta.

Aloitteemme muodostuvat maakunnan edunvalvonnan painopisteistä ja niiden huomioon ottamisesta valtion ensi vuoden talousarviossa. Jättämillämme talousarvioaloitteilla pyritään vastaamaan muun muassa käynnissä olevan positiivisen rakennemuutoksen pullonkauloihin.

Olenkin sitä mieltä, että kasvun esteiden poistaminen edellyttää koulutuksen ja osaamisen vahvistamista sekä liikennemäärien kasvaessa myös liikenteen sujuvoittamista. Kasvun täysimääräinen lunastaminen edellyttää myös, että yritykset pystyvät toimimaan joustavassa toimintaympäristössä niin, ettei kasvulle ja kehitykselle muodostu kynnystä.

Tällä viikolla olen Etyjin syyskokouksessa Andorrassa, jossa on keskusteltu muun muassa Etyjin toiminta-alueen turvallisuuteen liittyvistä teemoista. Minut on myös kutsuttu edellisessä yleiskokouksen täysistunnossa perustetun terrorismin vastaisen komitean jäseneksi. Mielestäni Suomen ei kannata jättäytyä näiden keskustelujen ulkopuolelle. Valitettavasti mikään Euroopan kolkka ei tunnu olevan terrorismilta turvassa, kuten Turun tapahtumatkin osoittivat. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään terrorismin torjunnasta, sillä ääriliikkeet ovat luomassa Eurooppaan ilmapiiriä, jossa vastatoimetkin tulevat oikeutetuksi, mikä osaltaan johtaa vastenmieliseen kierteeseen. Tämän vuoksi Etyjin pitää ottaa aiempaa suurempaa roolia tällä areenalla.

Syysterveisin,
Ilkka Kanerva