Kanerva jatkaa Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajana

Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) valittiin yksimielisesti toiselle toimikaudelle Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajaksi. Kanerva on toiminut yleiskokouksen puheenjohtajana vuosi sitten Bakussa pidetystä kokouksesta lähtien. Puheenjohtajan toimikausi on enimmillään kaksi vuotta.

Yleiskokous hyväksyi päätösistunnossaan myös Recalling the Spirit of Helsinki -loppuasiakirjan, jossa yleiskokous ilmaisee kantansa useisiin turvallisuuspolitiikkaa, taloutta, ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Loppuasiakirjassa muun muassa tuomitaan Venäjän toimet Ukrainassa ja vaaditaan Minskin tulitaukosopimuksen toimeenpanoa sekä Etyjin tarkkailijoiden vapaan liikkumisen sallimista konfliktialueilla.

Loppuasiakirjassa vedotaan Etyj-maiden hallituksiin aseidenriisunnan puolesta sekä korostetaan yhteisvastuuta pakolaiskysymyksissä. Etyj-parlamentaarikot kantavat huolta myös ilmastonmuutoksesta, veden riittävyydestä, kyberturvallisuudesta, terrorismin leviämisestä ja lukuisten Etyj-alueen vähemmistöjen ihmisoikeustilanteesta. Päätöslauselmissa ilmaistaan  yleiskokouksen näkemyksiä myös naisten ja tyttöjen haavoittuvasta asemasta konflikteissa, ihmiskaupasta, vierastaistelijoista, arktisen alueen taloudellisista mahdollisuuksista ja Ety-järjestön uudistamisesta.

Ilkka Kanerva esittelee loppuasiakirjan Serbian ulkoministeri Ivica Dacicille sekä muille perjantaina Helsingissä kokoontuville hallitustenvälisen Etyjin edustajille. Loppuasiakirjaa tullaan käsittelemään myös kansallisissa parlamenteissa.

Helsingissä Finlandia-talolla 5.–9.7.2015 pidettyyn kokoukseen osallistui lähes 300 kansanedustajaa yli 50 Etyjin osallistujavaltiosta.

Lisätiedot:
http://www.oscepa.org/meetings/annual-sessions/2015-annual-session-Helsinki

EDUSKUNTATIEDOTUS
RIKSDAGSINFORMATIONEN
9.7.2015