Ilkka Kanervan kuukausikirje, maaliskuu 2018

Hyvä ystävä,

Eduskunnan kevätistuntokausi on jälleen hyvässä vauhdissa. Tällä hetkellä koko Suomea puhututtaa sote- ja maakuntauudistus, jonka on määrä astua käytäntöön vuoden 2020 alusta.
Valinnanvapauden sisältämästä sotemallista päätettiin hallituksen toimesta marraskuussa 2015. Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle esityksensä uudeksi valinnanvapauslaiksi. Laajaa keskustelua herättäneellä valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mitä sosiaali- ja terveyspalveluja hän käyttää.

Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Näiden palveluiden asiakasmaksut olisivat kaikille samat. Valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on parantaa palvelujen saatavuutta, laatua, kustannusvaikuttavuutta ja lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia. Asiakas voisi tulevaisuudessa valita nykyistä monipuolisemmin omaan tilanteeseensa sopivia palveluntuottajia. Tavoitteena on, että asiakas pääsisi nopeammin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle ja muihin palveluihin.

Puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnissa on käsittelyssä noin tuhannen sivun paksuinen tiedustelulakipaketti koskien Suomen mahdollisuutta varautua meitä vastaan suunnattujen vihamielisten hyökkäysten varalle. Muut maat ovat jo kauan sitten valmistautuneet tämänkaltaiseen toimintaan. Nykyisen lainsäädännön puitteissa me emme ole voineet näin toimia. Tämä on paha puute turvallisuudellemme. Nyt se on tarkoitus korjata ja kiireellisesti. Kuuntelemme yli sataa asiantuntijaa ja samalla koitan saada ajettua asiaa niin, että kaikki merkittävät puolueet saadaan tukemaan hanketta. Ihan helppoa se ei ole, mutta lakien saaminen kiireellisinä voimaan vaatii perustuslakimuutosta ja se puolestaan edellyttää nopeasti toteutettuna 5/6 enemmistön eduskunnan suuressa salissa.

Huomenna olen lähdössä tarkkailemaan Venäjän presidentin vaaleja Moskovaan tarkkailuoperaation neuvonantajaryhmän johtajana. Venäjän presidentinvaaleja seuraa noin 500 tarkkailijaa ympäri maata. Vaalitarkkailuoperaation tavoitteena on havainnoida vaalien toimeenpanon oikeellisuutta ja yhteensopivuutta suhteutettuna vaalien kansainvälisiin standardeihin. Tarkkailuoperaation johto laatii analyysin vaaleista ja antaa suosituksensa niiden parantamiskohteista Venäjän keskusvaalilautakunnalle.

Mukavaa keväänalkua toivottaen
Ilkka Kanerva