Ilkka Kanervan kuukausikirje, huhtikuu 2016

Hyvä Ystävä,

Hallitus teki tämänviikkoisessa kehysriihessään päätökset julkisen talouden suunnitelmista vuosille 2017–2020. Neuvottelutulos on monella tapaa myönteinen ja luo uskoa tulevaan.  Samalla se oli myös näyttö hallituksen toimintakyvystä.

Pidän myönteisenä, ettei kokonaisveroaste enää nouse eikä koulutuksesta ja tutkimuksesta leikata enempää kuin tähän saakka on tehty. Päinvastoin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin suunnataan lisärahoitusta. Tämä on tärkeää, sillä syrjäisenä ja vähäväkisenä maana Suomi pystyy kilpailemaan ainoastaan korkealla osaamisella.

Kuten kaikki tiedämme, kansainvälinen jännitys, terrorismi ja turvapaikkakriisi ovat vaikuttaneet myös Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Aivan aiheellisesti hallitus vastaa kansalaisten huoleen ja kohdentaa sekä poliisille että suojelupoliisille lisämäärärahoja.

Koska hallitus tavoittelee kehysratkaisulla velkaantumisen taittamista ja valtiontalouden tasapainottamista vaalikauden loppuun mennessä, listalla on valitettavasti myös uusia säästöjä 370 miljoonan euron edestä. Ne kohdistuvat kehitysyhteistyöhön, kuntiin, perusväylänpitoon ja sairauspäivärahaan.

Opposition kritiikki säästöistä tuntuu osin epäoikeudenmukaiselta, sillä olemme Suomessa tilanteessa, jossa leikkauskohteita on pakko etsiä. Kaikkein viimeisenä niiden tulisi kuitenkin kohdistua yritystoiminnan kannattavuuteen. Onneksi nyt näin ei ole. Vain vientiä lisäämällä ja uusia työpaikkoja luomalla Suomi pystyy rahoittamaan hyvinvointinsa myös tulevaisuudessa.

Varsinais-Suomen ja laajemminkin eteläisen Suomen kehityksen kannalta kehysriihen merkittävin ratkaisu on Turun ja Helsingin välille kaavaillun uuden nopean junayhteyden, ns. tunnin junan, jatkosuunnittelun käynnistäminen. Päätöksellä on huomattavan myönteinen vaikutus alueen elinkeinoelämälle ja kasvulle.  Nopea yhteys parantaa toteutuessaan yritysten toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa Etelä-Suomen laajaa talous- ja työssäkäyntialuetta. Tunnin juna on osa Euroopan suurkaupunkeja yhdistävää TEN-T-ydinverkkokäytävää, joten sillä on suuri strateginen merkitys koko Suomelle.

Kevät ottaa näinä päivinä suuria harppauksia ja pian luonto jo vihertää. Toivotan Sinulle aurinkoisia kevätpäiviä ja hyvää vointia!

Ilkka Kanerva