EU:n uusi asedirektiivi rapauttaisi Suomen puolustusta

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva tukee vahvasti Euroopan komission pyrkimystä terrorismin vastaisessa taistelussa. Hätäisillä lakimuutoksilla voidaan kuitenkin kohdistaa resurssit väärin, ja hankaloittaa itse terroristien riisumista aseista. Näennäiset toimet johtaisivat vain nykyistä ongelmallisempiin seurannaisvaikutuksiin.

 

Kanerva pitää EU:n uutta asedirektiiviä Suomen puolustusta vahingoittavana.

EU:n kaavailema puoliautomaattiaseiden systemaattinen kieltäminen johtaisi paitsi reserviläisten asetuntemuksen ja ampumataidon rapistumiseen, se myös heikentäisi maanpuolustustahtoa. Maanpuolustustahto on keskeinen kulmakivi puolustuksen uskottavuuden kannalta.

 

Reserviläisjärjestöt, asekeräilijät, metsästäjät ja urheiluammunnan harrastajat ovat laajasti huolissaan uudistuksen taloudellisistakin vaikutuksista.

 

Kanervan mukaan Suomen perustuslaissa säädetty jokaista kansalaista koskeva maanpuolustusvelvollisuus velvoittaa reserviläisiä ylläpitämään taitoja varusmiespalvelun jälkeen. Valtion tiukan talouden takia reserviläisten kertausharjoituksia on jo jouduttu supistamaan.

 

Kanerva on tyytyväinen hallituksen EU-ministerivaliokunnan päätöksestä esittää direktiiviin muutoksia. Nyt on toimittava päättäväisesti EU:n suuntaan, jotta tähän Suomea vahingoittavaan ehdotukseen saadaan välttämättömät muutokset.