Ilkka Kanervan mietteitä sotesta, maaliskuu 2018

Olen ollut viime viikkoina hämmästynyt siitä, kuinka kiihkomielisesti vireillä olevaan sote- ja maakuntauudistukseen suhtaudutaan. Kyse on suuresta muutoksesta, mutta mitään vallankumouksellista ei ole tapahtumassa. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että sotessa tavoitteena on, että ihminen pääsee perusterveydenhuollossa lääkärin vastaanotolle haluamassaan aikataulussa ja jos jatkotoimia tarvitaan, kaiken pitää sujua järkevällä tavalla, siis integroidusti niin kuin sanotaan. Maakuntauudistuksessa taas yhteen lyödään useita olemassa olevia organisaatiota, jotta Suomessakin toteutuisi muun Euroopan lailla maakunnallinen demokratia. Ei uusia hallinnon tasoja, vaan päinvastoin kootaan yhteen lukuisa määrä nykyisiä…

Lue lisää

Ilkka Kanervan kuukausikirje, maaliskuu 2018

Hyvä ystävä, Eduskunnan kevätistuntokausi on jälleen hyvässä vauhdissa. Tällä hetkellä koko Suomea puhututtaa sote- ja maakuntauudistus, jonka on määrä astua käytäntöön vuoden 2020 alusta. Valinnanvapauden sisältämästä sotemallista päätettiin hallituksen toimesta marraskuussa 2015. Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle esityksensä uudeksi valinnanvapauslaiksi. Laajaa keskustelua herättäneellä valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mitä sosiaali- ja terveyspalveluja hän käyttää. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Näiden palveluiden asiakasmaksut olisivat kaikille samat. Valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on…

Lue lisää

Ilkka Kanervan kuukausi kirje, lokakuu 2017

Ilkka Kanervan kuukausikirje, lokakuu 2017 Hyvä ystävä, Olet varmasti lukenut, että olen esittänyt Suomeen perustettavaksi kokonaan uutta presidenttivetoista toimielintä, turvallisuusneuvostoa. Nykyään niin sanotun turvallisuusneuvoston tehtävää hoitaa suppeammassa muodossa hallituksen ja tasavallan presidentin ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta. Ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten lisäksi nykymaailmassa on tarvetta nähdä riskit ja ratkaisumahdollisuudet laajan turvallisuuden näkökulmasta. Tällaista neuvostoa sopisi johtamaan parhaiten tasavallan presidentti, joka muutenkin keskeisimmin vastaa ulkopolitiikastamme. Pidän ristiriitaisena sitä, että hän ei käsittele EU-politiikkaa siltäkään osin, mikä kuuluu suomen ulkopolitiikan johtajan toimivaltaan. Vetovastuun…

Lue lisää

Pitkäaikaisin kansanedustaja

Hyvä ystävä, Ilkka Kanervasta tuli lauantaina 16.9.2017 suomen pitkäaikaisin kansanedustaja valtiopäivien lukumäärän mukaan laskettuna. Kanervan ura kansanedustajana on silloin kestänyt yhteensä 41 vuotta, 11 kuukautta ja 21 päivää eli yhteensä 15 331 vuorokautta. Näin ollen hän ohittaa ennätystä nimissään pitäneen Johannes Virolaisen. Ilkka valittiin kansanedustajaksi ensimmäisen kerran 27.9.1975 silloisesta Turun läänin eteläisestä vaalipiiristä ja hän on ollut ehdolla yhteensä 11:ssä eduskuntavaaleissa. Ilkka on vertaansa vailla olevalla edustajaurallaan toiminut niin ministerinä useissa eri hallituksissa kuin eduskunnan toisena varapuhemiehenä vuosina 2003-2007. Lisäksi Kanerva…

Lue lisää

Ilkka Kanervan kuukausikirje, toukokuu 2016

Hyvä Ystävä, Mennyt vuosi on ollut Suomelle yksi pitkän edustajanurani vaikeimmista. Viime kesänä paisunut turvapaikkakriisi ja samaan aikaan entisestään voimistunut huoli talouden tilasta antoivat äärimmäisen haastavat lähtökohdat politiikan tekoon. Pahimmat uhkakuvat eivät onneksi ole toteutuneet ja hallitus on hiljalleen päässyt toden teolla tarttumaan työhön Suomen puolesta. Siinä onnistumista jokainen arvioi omista lähtökohdistaan, mutta hyviä päätöksiä on mielestäni saatu aikaiseksi. Työ taloudellista kasvua haittaavaan sääntelyn purkamiseksi on jatkunut. Esimerkkinä tästä on kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen, jolla on pyritty lisäämään kauppojen mahdollisuuksia työllistää…

Lue lisää

Ilkka Kanervan kuukausikirje, huhtikuu 2016

Hyvä Ystävä, Hallitus teki tämänviikkoisessa kehysriihessään päätökset julkisen talouden suunnitelmista vuosille 2017–2020. Neuvottelutulos on monella tapaa myönteinen ja luo uskoa tulevaan.  Samalla se oli myös näyttö hallituksen toimintakyvystä. Pidän myönteisenä, ettei kokonaisveroaste enää nouse eikä koulutuksesta ja tutkimuksesta leikata enempää kuin tähän saakka on tehty. Päinvastoin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin suunnataan lisärahoitusta. Tämä on tärkeää, sillä syrjäisenä ja vähäväkisenä maana Suomi pystyy kilpailemaan ainoastaan korkealla osaamisella. Kuten kaikki tiedämme, kansainvälinen jännitys, terrorismi ja turvapaikkakriisi ovat vaikuttaneet myös Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Aivan…

Lue lisää

Ilkka Kanervan kuukausikirje, maaliskuu

Hyvä ystävä, Olen seurannut huolestuneena yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi käytäviä neuvotteluja. Yhä uudestaan neuvottelijat ovat joutuneet palaamaan lähtöruutuun ja alkuperäiset tavoitteet kestävyysvajeen kuromiseksi sopimuksen avulla siintävät entistä kauempana. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa työntekijöiden keskusjärjestöistä SAK on viimeisenä hyväksynyt sopimuksen. Kuitenkin useampi SAK:n jäsenliitto on ilmoittanut jättäytyvänsä sovun ulkopuolelle. Sen johdosta yhteiskuntasopimuksen syntyminen ei ole edelleenkään varmaa, vaan joudumme odottamaan lopullista tietoa kesäkuuhun asti. Tätä kautta Suomi joutuu elämään epätietoisuudessa koko kevään. Se ei ollut hallituksen eikä eduskunnankaan tahto. Liitot pelaavat kovaa…

Lue lisää

Kuluttaja vallankahvassa

Verkkouutiset 20.11.2015 Postin työtaistelu tuntui tänään monen aamussa, kun lehti ei tullutkaan. Me kukin olemme Postin ahdingon takana. Luemme lehtiä verkossa, lähetämme kirjeen sijasta e-maileja, ostokset maksamme suoraan kassalla ja laskutkin tulevat verkossa. Yritys on esimerkki siitä, mitä rakennemuutos voi rankimmillaan tarkoittaa. Se merkitsee töiden, asiakkaiden ja maksajien katoamista tai karkaamista kilpailijoille. Jäljellä on viivytystaistelua, rankkaa sopeutumista ja uuden opettelua. Posti käy esimerkistä myös siinä, miten työpaikoilla voidaan ajautua umpikujaa, vaikka näkemys tulevasta olisi liki yhteinen ja uhkakuvat tunnustettu. Se…

Lue lisää

Ilkka Kanervan kuukausikirje, kesä 2015

Hyvä Ystävä, Elämämme keskikesää, mutta työ politiikan kentällä ei ole vielä keskeytynyt. Helsingissä järjestetään tulevana viikkona Etyj:n parlamentaarisen yleiskokouksen istunto, joka osaltaan juhlistaa myös vuoden 1975 merkittävää ETYK-huippukokousta. ETYK:n aikana elettiin kylmää sotaa, jonka päättymiseen ja Itä-Euroopan demokratiakehitykseen Helsingin kokouksessa allekirjoitettu päätösasiakirja keskeisesti vaikutti. Myös tällä hetkellä tilanne Venäjän ja lännen välillä on jännittynyt. Uhka Ukrainan konfliktin laajenemisesta on todellinen ja kaikki voimat on suunnattava kriisin rauhanomaiseen päättämiseen. Sitä neuvottelutyötä jatketaan myös Helsingin Etyj-kokouksessa. Valitettavasti juuri loppumetreillä nousi pintaan venäläisten…

Lue lisää
  • 1
  • 2