Ajattelen, että…

Turvattomuus, epävarmuus, rauhattomuus ja lyhytjänteisyys leimaavat elämäämme. Näille asioille on luotava vastavoimia.

Huomisen rakentaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja sillä on oltava selkeä suunta. Lyhytjänteisyys ja hektisyys merkitsevät poukkoilevaa sumussa kulkevaa poliittista ajattelua.

Meidän on oltava tulevaisuuden hahmottajia. Ratkaisujen etsiminen, tutkimus, toisia kunnioittava keskustelu ja kriittinen ajattelu vievät yhteiskuntaamme eteenpäin.

Uskon, että tulevaisuuden ratkaisut tullaan kestävällä tavalla aikaansaamaan vain yhteistyön keinoin.

Monien mielestä politiikka on nyt ristiriitaisempaa kuin aiemmin. Joutuu kysymään onko meillä edes enää yhteistä säveltä paljon mistään asiasta.

Eripuraa esiintyy moniin tunnettuihin asiakokonaisuuksiin, maahanmuutto, ilmasto- ja ympäristöasiat, työmarkkinoiden uudistaminen, vähemmistöt ja kansainvälistymiskehitys. Näistä huolimatta uskon löytyvän myös paljon yhteistä näkemystä ja perustaa tulevaisuuden rakentamiselle.

Koulutus, sosiaali- ja terveysasiat sekä työ ovat suomalaisuuden perustaa. Myös alueelliset identiteetit ovat meille tunnusomaisia. Turku ja Varsinais-Suomi ovat vahvoja valttejamme tämänkin päivän maailmanmenossa.

Arvopohjamme on pitkälti yhteneväinen. Lapsuuteni arvoista muistan kotipitäjäni upean patsaan jalustaan hakatut kolme arvoa: Isänmaan rakkaus, urhoollisuus ja oikeudentunto. Tänä päivänä puhumme sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta vastuunkannosta, tasa-arvosta, anteeksiantavaisuudesta ja avuliaisuudesta. Oletan että lähes kaikki suomalaiset jakavat nämä perusarvot. Tiedämme että eriarvoistuminen uhkaa yhteiskuntaamme ja erityisistä ikäihmisistä haluamme kaikki kantaa vastuumme.

Suomalaiset ovat isänmaallista kansaa ja kansallistunne koetaan myönteisenä ilmiönä. Olemme siis Suomesta ylpeitä. Kansallisuus ja kansainvälisyys kulkevat tämänpäivän maailmassa käsi kädessä ja tämä ajattelu on meille suomalaisille tyypillistä.

Olen siis optimisti. Meillä arvot ovat kunnossa eikä kvanttiteknologia sivuuta inhimillisyyttä.

Uudistumme työllä, yrittäjyydellä sekä tiedolla että teknologialla, mutta myös vastuullisella ja välittävällä asenteella. Vallitseva ilmapiiri on tulevaisuuteen katsova, kannustava ja luova. Näemme ongelmia ja haemme ratkaisuja yhteistyöllä.

Vaurastumme palkkatyöllä ja yrittämällä. Pidän tärkeänä että arvostamme senioreita ja eläkeiän saavuttaneet otetaan mukaan rikastuttamaan kokemuksellaan ja osaamisellaan niin työelämää kuin muutakin yhteiskunnallista toimintaa.

Turku tunnetaan siitä, että se on luovimpia paikkojamme uusine ajatuksineen ja innovaatioineen. Tärkein polttoaineemme on henkinen pääoma. Kansalaisyhteiskunta ja ihmisten pyörittämät järjestöt tukevat toimeliaisuutta ja luovat kehitystä.

Ymmärrämme ekologisen, sosiaalisen- ja taloudellisen kestävyyden ja sen että luonnon monimuotisuus ja ihmiselämä ovat sopusoinnussa keskenään.

Haen tilannetta, jossa innostus voittaa lannistuksen ja kannustus apatian.

Näemme arjessa liian monen jäävän syrjään ja vähäosaiseen asemaan. Nuoret tuntevat huolta mielekkäästä työstään, rohkeudestaan perustaa perhe ja haaveestaan omista lapsista. Myös ihmisarvoisen elämän edellytykset elämän viimeisinä vuosina huolestuttavat monia. Ikäihmisten palvelut eivät voi yhteiskunnassamme olla retuperällä.

Matala syntyvyys ja tuottamattomat investoinnit julkisen sektorin paisumisen myötä luovat nousupainetta myös verorasitukseen. Meidän on tehtävä nopeasti vaikuttavia ja voimakkaita toimia, jotta voimavaramme vahvistuvat ja pysyvät kasvavien tarpeiden tahdissa.