Ilkka Kanervan kuukausi kirje, lokakuu 2017

Ilkka Kanervan kuukausikirje, lokakuu 2017 Hyvä ystävä, Olet varmasti lukenut, että olen esittänyt Suomeen perustettavaksi kokonaan uutta presidenttivetoista toimielintä, turvallisuusneuvostoa. Nykyään niin sanotun turvallisuusneuvoston tehtävää hoitaa suppeammassa muodossa hallituksen ja tasavallan presidentin ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta. Ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten lisäksi nykymaailmassa on tarvetta nähdä riskit ja ratkaisumahdollisuudet laajan turvallisuuden näkökulmasta. Tällaista neuvostoa sopisi johtamaan parhaiten tasavallan presidentti, joka muutenkin keskeisimmin vastaa ulkopolitiikastamme. Pidän ristiriitaisena sitä, että hän ei käsittele EU-politiikkaa siltäkään osin, mikä kuuluu suomen ulkopolitiikan johtajan toimivaltaan. Vetovastuun…

Lue lisää

Verkkouutiset: Ilkka Kanerva myllertäisi päätöksentekoa: Suomeen turvallisuusneuvosto

Ilkka Kanerva myllertäisi päätöksentekoa: Suomeen turvallisuusneuvosto Satu Schauman | 26.10.2017 | 07:00- päivitetty 25.10.2017 | 22:48 Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan mielestä presidentti sopisi uuden turvallisuuselimen vetäjäksi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) esittää Suomeen perustettavaksi uutta elintä, turvallisuusneuvostoa. Kyseessä olisi ikään kuin laajennettu versio nykyisestä tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta ministerivaliokunnasta. Siinä käsiteltäisiin myös Suomen kannalta olennaisia EU:n ulkosuhdeasioita ja Suomen sisäisen turvallisuuden kysymyksiä. Turvallisuusneuvostossa istuisivat turvallisuusasioihin kytköksissä olevat ministerit ja sitä johtamaan sopisi hänestä paremmin presidentti kuin pääministeri. Kanerva…

Lue lisää

Kanerva kutsuttiin Etyjin yleiskokouksen terrorismin vastaiseen komiteaan

Kanerva kutsuttiin Etyjin yleiskokouksen terrorismin vastaiseen komiteaan Kansanedustaja ja Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kunniapuheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) on kutsuttu yleiskokouksen Minskin istunnossa perustaman terrorismin vastaisen komitean jäseneksi. Kanervan nimitti komiteaan yleiskokouksen nykyinen puheenjohtaja, itävaltalainen Christina Muttonen. Komitean tehtävänä on muun muassa edistää parlamenttienvälistä vuoropuhelua, jotta Etyj-maat voisivat oppia toisiltaan parhaita käytäntöjä terrorisminvastaisessa työssä. Komitea pyrkii myös ennakoimaan, mihin suuntaan terrorismi Etyjin alueella tulevaisuudessa kehittyy sekä laatimaan ihmisoikeusnäkökulman huomioonottavia suosituksia terrorisminvastaisiin toimiin. Komitea perustettiin yleiskokouksen edellisessä täysistunnossa Valko-Venäjän Minskissä heinäkuussa. Yleiskokouksen syysistunto…

Lue lisää

Kuukausikirje, syyskuu 2017

Hyvä ystävä, Syysistuntokausi on startannut peruskorjatussa eduskuntatalossa. Tähän mennessä olemme käyneet läpi muun muassa ensi vuoden talousarvioesitystä, johon Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä jätti seitsemän talousarvioaloitetta. Aloitteemme muodostuvat maakunnan edunvalvonnan painopisteistä ja niiden huomioon ottamisesta valtion ensi vuoden talousarviossa. Jättämillämme talousarvioaloitteilla pyritään vastaamaan muun muassa käynnissä olevan positiivisen rakennemuutoksen pullonkauloihin. Olenkin sitä mieltä, että kasvun esteiden poistaminen edellyttää koulutuksen ja osaamisen vahvistamista sekä liikennemäärien kasvaessa myös liikenteen sujuvoittamista. Kasvun täysimääräinen lunastaminen edellyttää myös, että yritykset pystyvät toimimaan joustavassa toimintaympäristössä niin, ettei kasvulle ja…

Lue lisää

Pitkäaikaisin kansanedustaja

Hyvä ystävä, Ilkka Kanervasta tuli lauantaina 16.9.2017 suomen pitkäaikaisin kansanedustaja valtiopäivien lukumäärän mukaan laskettuna. Kanervan ura kansanedustajana on silloin kestänyt yhteensä 41 vuotta, 11 kuukautta ja 21 päivää eli yhteensä 15 331 vuorokautta. Näin ollen hän ohittaa ennätystä nimissään pitäneen Johannes Virolaisen. Ilkka valittiin kansanedustajaksi ensimmäisen kerran 27.9.1975 silloisesta Turun läänin eteläisestä vaalipiiristä ja hän on ollut ehdolla yhteensä 11:ssä eduskuntavaaleissa. Ilkka on vertaansa vailla olevalla edustajaurallaan toiminut niin ministerinä useissa eri hallituksissa kuin eduskunnan toisena varapuhemiehenä vuosina 2003-2007. Lisäksi Kanerva…

Lue lisää

Ilkka Kanervan kuukausikirje, huhtikuu 2016

Hyvä Ystävä, Hallitus teki tämänviikkoisessa kehysriihessään päätökset julkisen talouden suunnitelmista vuosille 2017–2020. Neuvottelutulos on monella tapaa myönteinen ja luo uskoa tulevaan.  Samalla se oli myös näyttö hallituksen toimintakyvystä. Pidän myönteisenä, ettei kokonaisveroaste enää nouse eikä koulutuksesta ja tutkimuksesta leikata enempää kuin tähän saakka on tehty. Päinvastoin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin suunnataan lisärahoitusta. Tämä on tärkeää, sillä syrjäisenä ja vähäväkisenä maana Suomi pystyy kilpailemaan ainoastaan korkealla osaamisella. Kuten kaikki tiedämme, kansainvälinen jännitys, terrorismi ja turvapaikkakriisi ovat vaikuttaneet myös Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Aivan…

Lue lisää
  • 1
  • 2